AEG آ.ا.گ

صفحه 1 از 212

AEG VX9-1-SB-P

12,990,000 ریال

برند:آ.ا.گ
مدل: VX9-1-SB-P
ساخت:مجارستان
نوع جاروبرقی:کیسه دار
مشخصات کلی: 2200W 850W –کم صدا – پرقدرت – دارای کنترل وایرلس
گارانتی:پارسا سرویس

AEG VX9-1-WM

11,090,000 ریال

برند:آ.ا.گ
مدل: VX9-1-WM
ساخت:مجارستان
نوع جاروبرقی:کیسه دار
مشخصات کلی: 2200W 850W –کم صدا – پرقدرت
گارانتی:پارسا سرویس

AEG VX9-1-LW-F

12,850,000 ریال

برند:آ.ا.گ
مدل: VX9-1-LW-F
ساخت:مجارستان
نوع جاروبرقی:کیسه دار
مشخصات کلی: 2200W 850W –کم صدا – پرقدرت
گارانتی:پارسا سرویس

AEG VX9-1-TM-F

13,320,000 ریال

برند:آ.ا.گ
مدل: VX9-1-TM-F
ساخت:مجارستان
نوع جاروبرقی:کیسه دار
مشخصات کلی: 2200W 850W –کم صدا – پرقدرت
گارانتی:پارسا سرویس

AEG VX6-1-OKO

7,790,000 ریال

برند:آ.ا.گ
مدل: VX6-1-OKO
ساخت:مجارستان
نوع جاروبرقی:کیسه دار
مشخصات کلی: 2200W 700W –کم صدا – پرقدرت
گارانتی:پارسا سرویس

AEG VX8-1-SB-P

12,990,000 ریال

برند:آ.ا.گ
مدل: VX8-1-SB-P
ساخت:مجارستان
نوع جاروبرقی:کیسه دار
مشخصات کلی: 2200W 1800W –کم صدا – پرقدرت – دارای کنترل وایرلس
گارانتی:پارسا سرویس

AEG VX8-2-OKO

10,790,000 ریال

برند:آ.ا.گ
مدل: VX8-2-OKO
ساخت:مجارستان
نوع جاروبرقی:کیسه دار
مشخصات کلی: 2200W 700W –کم صدا – پرقدرت
گارانتی:پارسا سرویس

AEG VX8-1-CB-P

10,990,000 ریال

برند:آ.ا.گ
مدل: VX8-1-CB-P
ساخت:مجارستان
نوع جاروبرقی:کیسه دار
مشخصات کلی: 2200W 700W –کم صدا – پرقدرت
گارانتی:پارسا سرویس

صفحه 1 از 212