AEG آ.ا.گ

صفحه 1 از 212

AEG VX9-1-SB-P

14,500,000 ریال

برند:آ.ا.گ
مدل: VX9-1-SB-P
ساخت:مجارستان
نوع جاروبرقی:کیسه دار
مشخصات کلی: 2200W 850W –کم صدا – پرقدرت – دارای کنترل وایرلس
گارانتی:پارسا سرویس

AEG VX9-1-WM

12,900,000 ریال

برند:آ.ا.گ
مدل: VX9-1-WM
ساخت:مجارستان
نوع جاروبرقی:کیسه دار
مشخصات کلی: 2200W 850W –کم صدا – پرقدرت
گارانتی:پارسا سرویس

AEG VX9-1-LW-F

14,800,000 ریال

برند:آ.ا.گ
مدل: VX9-1-LW-F
ساخت:مجارستان
نوع جاروبرقی:کیسه دار
مشخصات کلی: 2200W 850W –کم صدا – پرقدرت
گارانتی:پارسا سرویس

AEG VX9-1-TM-F

14,900,000 ریال

برند:آ.ا.گ
مدل: VX9-1-TM-F
ساخت:مجارستان
نوع جاروبرقی:کیسه دار
مشخصات کلی: 2200W 850W –کم صدا – پرقدرت
گارانتی:پارسا سرویس

AEG VX6-1-OKO

8,700,000 ریال

برند:آ.ا.گ
مدل: VX6-1-OKO
ساخت:مجارستان
نوع جاروبرقی:کیسه دار
مشخصات کلی: 2200W 700W –کم صدا – پرقدرت
گارانتی:پارسا سرویس

AEG VX8-1-SB-P

13,300,000 ریال

برند:آ.ا.گ
مدل: VX8-1-SB-P
ساخت:مجارستان
نوع جاروبرقی:کیسه دار
مشخصات کلی: 2200W 1800W –کم صدا – پرقدرت – دارای کنترل وایرلس
گارانتی:پارسا سرویس

AEG VX8-2-OKO

11,590,000 ریال

برند:آ.ا.گ
مدل: VX8-2-OKO
ساخت:مجارستان
نوع جاروبرقی:کیسه دار
مشخصات کلی: 2200W 700W –کم صدا – پرقدرت
گارانتی:پارسا سرویس

AEG VX8-1-CB-P

11,590,000 ریال

برند:آ.ا.گ
مدل: VX8-1-CB-P
ساخت:مجارستان
نوع جاروبرقی:کیسه دار
مشخصات کلی: 2200W 700W –کم صدا – پرقدرت
گارانتی:پارسا سرویس

صفحه 1 از 212