Super Parquet Nozzle

بدون عکس

پارویی طراحی شده توسط شرکت فیلیپس برای نظافت سطوح سخت.

این پارویی دارای 2 فیبر صاف و دایره ای شکل در کف خود می باشد ، که با قدرت مکش شروع به چرخش می کنند.

سرعت بالای چرخش و چسبندگی فیبرها باعث افزایش قدرت تمیزکنندگی میشود

Super Parquet Nozzle