Silence Sound System

بدون عکس

این سیستم که طلایه داران آن شرکت های بوش و زیمنس میباشند با استفاده از مواد عایق نوآورانه،نوع و آرایش موتور،بهینه سازی در مسیرهای جریان هوا و استفاده از لوازم جانبی با طراحی پیشرفته این امکان را به شما میدهد تا با استفاده از حداکثر مکش از پایین ترمیزان صدای جاروبرقی بهرمند شوید.